Curatorial Project Inc.

E x h i b i t i o n s / L e c t u r e s / P u b l i c a t i o n s

Follow Us

Exhibitions

Exhibitions

 

EMILIO AMBASZ: ARCHITECTURE TOWARD NATURE


Curated and Designed by Vladimir Belogolovsky

Architecture and Design Center, Tsinghua University, Beijing, China

November 30-December 16, 2017

Lecture by V. Belogolovsky; Intro by Wang Yi

Photos by Mulan, V. Belogolovsky

Installation team: Mulan, Yau Rong, Tong Xiang, Cheng Hao, Law Hua Long, Lim Jun Yi, Ho Lan Ke, Pan Yi Hang, Wong Ji Chao, Chi Bo Wen, Chen Yi Lin, Cheung Ya Pei, Chao Qi